Werkwijze

Orgaandonor gezocht!

Je orgaandonor opsporen, hoe begin je eraan?

In België worden aan de getransplanteerde patiënt of aan de nabestaanden van de orgaandonor nooit contactgegevens van de andere partij vrijgegeven door ziekenhuizen of transplantatieteams. De wetgeving voorziet namelijk een gewaarborgde anonimiteit om zo elk gevoel van verplichting en handel in organen te vermijden.

Toch kan je op eigen initiatief wel in contact komen met je orgaandonor of de persoon die verder leeft met een orgaan van je dierbare overledene. Bij Donadona bijvoorbeeld kan je vrijwillig je verzoek tot contact registreren. Van zodra we een “match” vinden in de databank contacteren we beide partijen om eventueel een ontmoeting re organiseren.

Wat zijn de voorwaarden om een orgaandonor of ontvanger te zoeken via DonaDona?

Een ontmoeting tussen nabestaanden van een orgaandonor en de ontvanger kan bijzonder emotioneel zijn en intense gevoelens oproepen. Daarom zien we er bij Donadona steeds op toe dat de aanvragen oprecht en integer zijn en dat ontmoetingen enkel met de beste intenties plaatsvinden.

Op je registratieaanvraag vul je daarom je contactgegevens in en een korte motivatie waarom je met de andere partij in contact wenst te komen. Het kan zijn dat we je nadien nog contacteren voor bijkomende informatie om je profiel verder aan te vullen. Bij twijfel aan de oprechtheid van een aanvraag behouden we ons het recht voor om je registratie te weigeren. Enkel zo is iedereen zeker van een integer en waarachtig contact wanneer er zich een match voordoet.

Donadona zoekt enkel naar mogelijke overeenkomsten in de databank met geregistreerde contactverzoeken en gaat niet actief mee op zoek naar orgaandonoren of getransplanteerden. Elke registratie is vrijblijvend en gebeurt op vrijwillige basis en dus kunnen er geen contactgaranties worden gegeven.

Als er wel een match is, zullen we je daarover contacteren. Je kan op elk moment zelf beslissen of je verder wil gaan met een ontmoeting of liever toch nog even anoniem blijft. Via Donadona kan je trouwens ook anoniem een korte presentatie van jezelf, brieven of een dankbetuiging aan de andere partij overmaken.

Kies je toch voor een persoonlijke ontmoeting? Dan maken we eerst een afspraak om je voor te bereiden op dit emotioneel moment. Tijdens een persoonlijk gesprek met Renée Van Tricht overlopen we hoe en waar de ontmoeting zal doorgaan en overlopen we wat je allemaal aan de nabestaanden van je orgaandonor of ontvanger wil melden. Het is aan jou om te bepalen of je na de eerste ontmoeting verder contact wil houden met de andere partij of niet en of je verdere begeleiding van Donadona wenst.

En uiteraard is je registratie op Donadona.be volledig gratis. We zijn een non-profit organisatie die met de beste intenties voor het goede doel werken. Al is elke financiële steun zeker welkom. Wil je een bijdrage doen, dan kan je ons daarvoor steeds contacteren.

button (6)